Zarząd

Bartosz Kuźniar - Prezes Zarządu Lokum Deweloper S.A.

Związany z Grupą od początku jej działalności. Do 2005 r. zajmował stanowisko Dyrektora ds. produkcji w Olczyk Sp. z o.o. Od 2005 r. sprawuje funkcję Prezesa Zarządu spółek Grupy Lokum. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji.

 

Marzena Przeniosło - Wiceprezes Zarządu Lokum Deweloper S.A., Dyrektor finansowy

W pionie finansowym Grupy od 2012 r., a od 2013 r. na jego czele jako Dyrektor finansowy. Od 2014 r. jest prokurentem w Olczyk Sp. z o.o., komplementariusza spółek operacyjnych, a od 2015 r. pełni funkcję Wiceprezesa Lokum Deweloper S.A. Wcześniej związana z takimi firmami jak Prima Moda S.A. oraz Skanska S.A. Ukończyła studia na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 
 
 

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu spółki Lokum Deweloper S.A. pobierz