Struktura Grupy

Lokum Deweloper S.A. (Spółka) jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty kontrolowane przez Spółkę bezpośrednio oraz pośrednio, w szczególności przy udziale Olczyk sp. z o.o. i Lokum Holding 1 Sp. z o.o.

Lokum Deweloper S.A. koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Lokum Deweloper S.A. podejmuje działania zmierzające do optymalizacji kosztów operacyjnych Grupy, kreuje jednolitą politykę handlową i marketingową Grupy Lokum i pełni rolę koordynatora tej działalności.

Schemat Grupy
Schemat organizacyjny

Źródło: Spółka

Schemat Grupy pobierz