MENU

Seria A

Zgodnie z warunkami emisji, w dniu 17 października 2017 r., Emitent dokonał terminowego wykupu 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) sztuk obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów) PLN, co skutkowało ich umorzeniem.

Warunki emisji
Seria A
Liczba Obligacji 30.000
Wartość nominalna jednej Obligacji 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN
Łączna wartość nominalna Obligacji 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów) PLN
Dzień Emisji 17 października 2014 roku
Dzień Wykupu 17 października 2017 roku
Zabezpieczenie Obligacji Obligacje emitowane były jako niezabezpieczone. W listopadzie 2014 roku Obligacje zostały zabezpieczone wpisem hipoteki na nieruchomościach Spółki o wartości 35 mln PLN
Cele Emisji Finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z Grupy Emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie.
Dni płatności odsetek 17 kwietnia 2015 r., 16 października 2015 r., 18 kwietnia 2016 r., 17 października 2016 r., 18 kwietnia 2017 r., 17 października 2017 r.
Oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + marża 3,8% (marża jest zmienna w zależności od wartości wskaźnika dźwigni finansowej Spółki i może wynosić 3,8–4,8% w skali roku)
Rynki Catalyst ASO GPW i ASO BONDSPOT

Dokument informacyjny dla obligacji serii A znajduje się stronie GPW CATALYST w zakładce Dokumenty emitentów:

https://gpwcatalyst.pl/pub/CATALYST/files/dokumentyinf/OST_DI_Lokum_Obligacje_serii_A.pdf