MENU

Seria C

Zarząd Lokum Deweloper w dniu 29 listopada 2017 r. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia w dniu 21 grudnia 2017 r. przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta 40.000 (słownie: czterdziestu tysięcy) sztuk obligacji serii c o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów) PLN, o którym szczegółowo poinformował w raporcie bieżącym nr 41/2017. Obligacje zostały wykupione w dniu 21.12.2017 r., a następnie wykluczone z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Warunki emisji
Seria C
Liczba Obligacji 40.000
Wartość nominalna jednej Obligacji 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN
Łączna wartość nominalna Obligacji 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów) PLN
Dzień Emisji 20 lipca 2016 roku
Dzień Wykupu 20 lipca 2019 roku
Zabezpieczenie Obligacji Obligacje są niezabezpieczone
Cele Emisji Finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z Grupy Emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie.
Dni płatności odsetek 20 stycznia 2017 roku, 20 lipca 2017 roku, 20 stycznia 2018 roku, 20 lipca 2018 roku, 20 stycznia 2019 roku, 20 lipca 2019 roku
Oprocentowanie Zmienne WIBOR 6M + marża 3,6 % (marża jest zmienna w zależności od wartości wskaźnika dźwigni finansowej Spółki i może wynosić od 3,6 – 4% w skali roku).
Catalyst ASO GPW i ASO BONDSPOT

Nota informacyjna Obligacji serii C:

lokum_deweloper_nota_informacyjna_seria_c.pdf