MENU

Seria B

Zarząd Lokum Deweloper w dniu 24 kwietnia 2017 r. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia w dniu 17 maja 2017 r. przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) sztuk obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów) PLN, o którym szczegółowo poinformował w raporcie bieżącym nr 11/2017. Obligacje zostały wykupione w dniu 17.05.2017 r., a następnie wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

 

Warunki emisji
Seria B
Liczba Obligacji 30.000
Wartość nominalna jednej Obligacji 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN
Łączna wartość nominalna Obligacji 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów) PLN
Dzień Emisji 16 grudnia 2015 roku
Dzień Wykupu 16 grudnia 2018 roku
Zabezpieczenie Obligacji Obligacje są niezabezpieczone
Cele Emisji Finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z Grupy Emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie.
Dni płatności odsetek 16 czerwca 2016 r., 16 grudnia 2016 r., 16 czerwca 2017 r., 16 grudnia 2017 r., 16 czerwca 2018 r., 16 grudnia 2018 r.
Oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + marża 4% (marża jest zmienna w zależności od wartości wskaźnika dźwigni finansowej Spółki i może wynosić 4–5% w skali roku)
Rynki Catalyst ASO GPW i ASO BONDSPOT
Informacje dodatkowe W dniu 17.05.2017 r. obligacje zostały przedterminowo wykupione na żądnie Emitenta, a następnie wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

Nota informacyjna Obligacji serii B:

http://gpwcatalyst.pl/pub/CATALYST/files/dokumentyinf/Lokum_Nota_Informacyjna_Seria_B_po_zmianach.pdf