Rynek

Spółka Lokum Deweloper prowadzi działalność na dwóch największych, zaraz po Warszawie, rynkach deweloperskich w Polsce – we Wrocławiu i w Krakowie. Oba miasta to ważne ośrodki akademickie, w których kształcą się studenci z całej Polski i z zagranicy. To także największe centra usług dla biznesu. Ze względu na świetny dostęp do wykwalifikowanej kadry, swoje siedziby zakłada tu coraz więcej firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych (BPO, SSC, ITO, R&D). Kraków i Wrocław stanowią ważne punkty na turystycznej mapie Polski. Liczba miejsc noclegowych oraz aparthoteli wciąż się powiększa. Oba miasta cechuje też stały rozwój oferty mieszkaniowej na rynku pierwotnym. 

Lata 2012-2017 na rynku pierwotnym we Wrocławiu charakteryzuje systematyczny wzrost sprzedaży lokali. Rok 2017 był przy tym najlepszym okresem dla branży deweloperskiej we Wrocławiu od zakończenia kryzysu finansowego. W roku 2018 nastąpiło wyhamowanie popytu, co poskutkowało odnotowaniem spadku liczby sprzedanych mieszkań r/r. Natomiast w 2019 r. nastąpiła delikatna poprawa wyniku sprzedaży w porównaniu z rokiem 2018, któremu towarzyszył ciągły wzrost cen mieszkań. We Wrocławiu istotną grupę nabywców stanowią inwestorzy kupujący lokale na wynajem oraz rodziny chcące podnosić standard zamieszkania i poszukujące mieszkań trzypokojowych oraz większych. 

Podobnie jak we Wrocławiu, również w Krakowie po rekordowym 2017 r. nastąpiło spowolnienie koniunktury w 2018 r. Sytuacja ta nie zmieniła się również w 2019 r. Wynik sprzedaży mieszkań osiągnięty w minionym roku był najniższy od 5 lat*. Krakowski rynek mieszkaniowy jest rozdrobniony, chociaż w ostatnim czasie zauważalny jest wzrost znaczenia dużych inwestycji deweloperskich. Powoli rośnie także średnia powierzchnia nabywanych lokali. Największą popularnością cieszą się mieszkania 2- i 3- pokojowe oraz te, które kupowane są w celach inwestycyjnych. 

Zgodnie ze strategią Grupy, Zarząd Lokum Deweloper planuje utrzymywać wysoki udział Spółki we wrocławskim rynku pierwotnym. Rozwój Grupy odbywać się będzie także poprzez systematyczne poszerzanie oferty oraz powiększanie banku ziemi w stolicy Małopolski.

 

 

*Źródło: REAS, Rynek mieszkaniowy w Polsce Q4 2019, 24 stycznia 2020