Rekomendacje analityków

 

Data           Instytucja rekomendująca Rekomendacja Kurs z dnia rekomendacji WIG w dniu rekomendacji
08.12.2020 r. Ipopema Securities kupuj 12,35 56 011,89 
22.09.2020 r. Ipopema Securities kupuj 11,60 48 741,38
03.12.2019 r. Ipopema Securities trzymaj 14,30 56 191,17
10.01.2019 r. Vestor DM kupuj 15,00 59 219,23
15.11.2018 r. Vestor DM kupuj 17,40 56 329,01
25.06.2018 r. Vestor DM kupuj 18,80 56 694,52
29.03.2018 r. mBank Dom Maklerski przeważaj 17,80 58 377,42
25.01.2018 r. mBank Dom Maklerski przeważaj 18,00 66 561,79
14.12.2017 r. Vestor DM kupuj 16,50 62 916,39
14.09.2017 r. mBank Dom Maklerski przeważaj 16,30 64 719,80
28.10.2016 r. mBank Dom Maklerski przeważaj 13,32 48 651,28