Raport 7/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 24 kwietnia 2019 r. oraz projekty dokumentów

Data sporządzenia 2019-03-27
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 24 kwietnia 2019 r. oraz projekty dokumentów
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 kwietnia 2019 roku, na godzinę 11:00 we Wrocławiu, w budynku Qubus Hotel Wrocław przy ul. Św. Marii Magdaleny 2 (pierwsze piętro - sala konferencyjna).

Załącznik do niniejszego raportu stanowi pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Ogłoszenie) oraz treść projektów dokumentów, mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Emitenta. W porządku obrad został ujęty również punkt dotyczący zmiany treści Statutu Spółki.

Ogłoszenie wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można pobrać ze strony internetowej Emitenta pod niżej wskazanym linkiem: http://inwestor.lokum-deweloper.pl/pl/o-spolce/

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz

Załącznik Nr 1 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pobierz

Załącznik Nr 2 - Projekty dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lokum Deweloper S.A. Pobierz

Data publikacji: 27.03.2019 r., godz. 08:06

 

Poprzedni raport: 27 Marzec 2019

6/2019 – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej