Raport 34/2022 Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy al. Poprzecznej we Wrocławiu

Data sporządzenia 2022-11-21
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy al. Poprzecznej we Wrocławiu
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2018 z dnia 12.09.2018 r. oraz nr 18/2020 z dnia 13.08.2020 r., Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 11 S.K.A. - spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący) w dniu 21.11.2022 r. zawarła aneks do przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu przy al. Poprzecznej, obręb Sołtysowice, o powierzchni ok. 11,7 ha (Nieruchomość).

Strony uzgodniły nową datę zawarcia umowy przyrzeczonej nabycia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości, tj. nie później niż do dnia 23.02.2024 r.

Zawarcie drugiej z umów przyrzeczonych nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu przy al. Poprzecznej, o powierzchni ok. 3,4 ha, nastąpi zgodnie z terminem wskazanym w raporcie bieżącym nr 18/2020 z dnia 13.08.2020 r., czyli nie później niż do dnia 31.12.2022 r. 

Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

Data publikacji: 21.11.2022 r., godz. 17:12

 

Poprzedni raport: 05 Październik 2022

33/2022 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2022 r.

Czytaj więcej