Raport 5/2018 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii E

Data sporządzenia 2018-02-08
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii E
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 8 lutego 2018 powziął informację, iż w ślad za uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") nr 83/2018 r. oraz uchwałą Zarządu BondSpot S.A. ("BondSpot") nr 23/18 w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 100.000 obligacji na okaziciela serii E Emitenta o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł ("Obligacje"), w dniu 7 lutego 2018:

1) Zarząd GPW podjął Uchwałę nr 104/2018

2) Zarząd BondSpot podjął Uchwałę nr 30/18

w przedmiocie wyznaczenia na dzień 9 luty 2018 r. pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst Obligacji, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLKMDW00080.

Zarząd GPW postanowił w ww. uchwale, iż Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "LKD0621". Zarząd BondSpot postanowił w ww. uchwale określić dla Obligacji symbol "LKD0621".

Data publikacji: 08.02.2018 r., godz. 11:41

 

Poprzedni raport: 08 luty 2018

4/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej