Raport 27/2020 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii G

Data sporządzenia 2020-11-30
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii G
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r. powziął informację, iż w ślad za uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") nr 900/2020 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 35.000 obligacji na okaziciela serii G Emitenta o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł ("Obligacje"), w dniu 30 listopada 2020 r., Zarząd GPW podjął Uchwałę nr 916/2020 w sprawie wyznaczenia na dzień 2 grudnia 2020 r. pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst Obligacji, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO212700028".

Zarząd GPW postanowił w ww. uchwale, iż Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "LKD1023".

Data publikacji: 30.11.2020 r., godz. 18:06

 

Poprzedni raport: 29 Październik 2020

26/2020 – Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Lothara Herbsta we Wrocławiu

Czytaj więcej