Raport 13/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 roku

Data sporządzenia 2019-04-24
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 roku
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta (ZWZ), które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2019 r. był:

Akcjonariusz Halit s. à r.l. z siedzibą w Luksemburgu:

- liczba posiadanych akcji na ZWZ: 15.100.000,00 sztuk;

- liczba głosów posiadanych z akcji na ZWZ: 15.100.000,00;

- udział procentowy w liczbie głosów na ZWZ: 97,63 %;

- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 83,89 %.

Data publikacji: 24.04.2019 r., godz. 13:51

 

Poprzedni raport: 24 Kwiecień 2019

12/2019 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej