Raport 30/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 sierpnia 2017 r.

Data sporządzenia 2017-08-24
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 sierpnia 2017 r.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta (NWZ), które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2017 r. był:

Akcjonariusz Halit sàrl z siedzibą w Luksemburgu:

- liczba posiadanych akcji na NWZ: 15.100.000,00 sztuk;

- liczba głosów posiadanych z akcji na NWZ: 15.100.000,00;

- udział procentowy w liczbie głosów na NWZ: 95,88 %;

- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 83,89 %.

Data publikacji: 24.08.2017 r., godz. 17:42

 

Poprzedni raport: 24 Sierpień 2017

29/2017 – Zmiana Statutu Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej