Raport 12/2018 Udzielenie przybicia nabycia nieruchomości na rzecz spółki zależnej Emitenta

Data sporządzenia 2018-03-30
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Udzielenie przybicia nabycia nieruchomości na rzecz spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że Emitent otrzymał informację o wyniku licytacji odbywającej się w dniu dzisiejszym i prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia, pod nadzorem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia (Sąd), dotyczącej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z trzech działek wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i urządzeń, położonej przy ul. Robotniczej 22, 24-36 we Wrocławiu (Nieruchomość), o łącznej powierzchni około 3,33 ha.

Udzielenie przybicia co do nabycia praw do Nieruchomości zostało ogłoszone ustnie w dniu dzisiejszym na rzecz Olczyk Sp. z o.o. Lokum Sp. k. - spółki w 100% zależnej od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Nabywca). 

Nabycie Nieruchomości ma nastąpić na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu o przysądzeniu prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i urządzeń, wydanego po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu i wykonaniu przez Nabywcę warunków licytacyjnych. Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym o przysądzeniu prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i urządzeń.

Przedmiotowa Nieruchomość została wylicytowana za cenę sprzedaży 27 mln zł netto. Na poczet ceny Nabywca zapłacił kwotę 1,82 mln zł stanowiącą rękojmię. Pozostała część ceny nabycia zostanie zapłacona przez Nabywcę w terminie wskazanym przez Sąd.

Data publikacji: 30.03.2018 r., godz. 10:52

 

Poprzedni raport: 28 Marzec 2018

11/2018 – Wybranie oferty spółki zależnej Emitenta jako najkorzystniejszej w przetargu na zakup nieruchomości

Czytaj więcej