Raport 15/2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Data sporządzenia 2018-04-24
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Załącznik:

 24042018_ZWZ_podjete_uchwaly.pdf

Data publikacji: 24.04.2018 r., godz. 14:22

 

Poprzedni raport: 16 Kwiecień 2018

14/2018 – Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

Czytaj więcej