Raport 11/2019 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Data sporządzenia 2019-04-24
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Załączniki:

Uchwały podjęte przez ZWZ Lokum Deweloper S.A. w dniu 24.04.2019 r. Pobierz

Data publikacji: 24.04.2019 r., godz. 13:40

 

Poprzedni raport: 15 Kwiecień 2019

10/2019 – Zawarcie warunkowej i przedwstępnej umowy nabycia prawa własności gruntów przy ul. Stoczniowej we Wrocławiu

Czytaj więcej