Raport 27/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 sierpnia 2017 r.

Data sporządzenia 2017-08-24
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 sierpnia 2017 r.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 24 sierpnia 2017 r.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jednakże uprawniony Akcjonariusz zgłosił sprzeciw do uchwały Nr 6/08/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zgłoszony sprzeciw został zaprotokołowany.

Załącznik:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper SA pobierz

Data publikacji: 24.08.2017 r., godz. 16:36

 

Poprzedni raport: 11 Sierpień 2017

26/2017 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej