Raport 2/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Data sporządzenia 2022-01-10
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2021 - w dniu 23.03.2022 roku,

- skonsolidowany raport roczny za rok 2021 - w dniu 23.03.2022 roku.

Raport półroczny:

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku - w dniu 07.09.2022 roku.

Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku - w dniu 11.05.2022 roku,

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku - w dniu 09.11.2022 roku.

Dodatkowo Emitent informuje, iż:

- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz II kwartał 2022 roku,

- zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.

 

 

 

Data publikacji: 10.01.2022 r., godz. 14:09 

 

Poprzedni raport: 05 Styczeń 2022

1/2022 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2021 rok

Czytaj więcej