Raport 2/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Data sporządzenia 2019-01-14
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2018 - w dniu 27.03.2019 roku,

- skonsolidowany raport roczny za rok 2018 - w dniu 27.03.2019 roku.

Raport półroczny:

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku - w dniu 28.08.2019 roku.

Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - w dniu 15.05.2019 roku,

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - w dniu 20.11.2019 roku.

Dodatkowo Emitent informuje, iż:

- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz II kwartał 2019 roku,

- zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Data publikacji: 14.01.2019 r., godz. 07:28

 

Poprzedni raport: 02 Styczeń 2019

1/2019 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2018 rok

Czytaj więcej