Raport 3/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Data sporządzenia 2018-01-11
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2017 - w dniu 28.03.2018 roku,

- skonsolidowany raport roczny za rok 2017 - w dniu 28.03.2018 roku.

Raport półroczny:

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku - w dniu 8.08.2018 roku.

Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - w dniu 16.05.2018 roku,

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - w dniu 14.11.2018 roku.

Dodatkowo Emitent informuje, iż:

- zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz II kwartał 2018 roku,

- zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Data publikacji: 11.01.2018. godz. 09:03

 

Poprzedni raport: 04 Styczeń 2018

2/2018 – Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego

Czytaj więcej