Raport 31/2017 Tekst jednolity Statutu Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2017-08-25
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Tekst jednolity Statutu Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. (Spółka) w dniu 24 sierpnia 2017 r. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 29/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.) oraz podjęciem w dniu 25 sierpnia 2017 r. przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej tekst jednolity Statutu Spółki po zmianach. 

Załącznik:

Tekst jednolity statutu Lokum Deweloper S.A. pobierz

Data publikacji: 25.08.2017 r., godz. 16:37

 

Poprzedni raport: 24 Sierpień 2017

30/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej