Raport 38/2017 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Data sporządzenia 2017-11-15
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15.11.2017 r. Pani Marzena Anna Przeniosło złożyła oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 15.11.2017 r. ze względu na nowe plany zawodowe.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż w dniu 15.11.2017 r. Spółka zawarła z Panią Marzeną Anną Przeniosło porozumienie w zakresie rozwiązania stosunku pracy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Finansowego. Ponadto, w tym samym dniu Pani Marzena Anna Przeniosło złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prokurenta samoistnego w komplementariuszu spółek operacyjnych z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A.

Ponadto, Zarząd Lokum Deweloper S.A. informuje, iż z dniem 15.11.2017 r. pełniącym obowiązki Dyrektorem Finansowym został Pan Tomasz Dotkuś. Pan Tomasz Dotkuś jest związany ze Spółką od kwietnia 2015. Początkowo zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki, a obecnie pełnił funkcję Głównego Księgowego oraz zastępcy Dyrektora Finansowego Spółki.

Data publikacji: 15.11.2017 r., godz. 9:07

 

Poprzedni raport: 18 Październik 2017

3/2017 – Lokum Deweloper Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Czytaj więcej