Raport 2015 Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

Data sporządzenia 2015-04-01
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014
Podstawa prawna -

 

Treść raportu:

2015/Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

  1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje z rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Pobierz   
  2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Pobierz   
  3. Raport biegłego rewidenta z przeglądu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Pobierz    
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Lokum Deweloper S.A. w 2014 r. Pobierz   
  5. Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. w przedmiocie podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Pobierz    
  6. Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Pobierz    

 

Poprzedni raport: 01 Kwiecień 2015

2015 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

Czytaj więcej