Raport 14/2015 Skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Data sporządzenia 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku
Podstawa prawna -

 

Treść raportu:

14/2015 – Skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Zarząd Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu Skonsolidowany raport półroczny Grupy Lokum Deweloper S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

Postawa prawna:

§ 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 oraz § 13 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”;

§ 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 oraz § 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Załączniki:

  1. GK Lokum Deweloper skrócone sssf 31.08.15 r. Pobierz   
  2. GK Lokum Deweloper sprawozdanie Zarządu 31.08.15 r. Pobierz    
  3. GK Lokum Deweloper oświadczenie Zarządu LD SA Pobierz   

Osoby reprezentujące podmiot:

Bartosz Kuźniar – Prezes Zarządu

 

Poprzedni raport: 16 Marzec 2016

2016 – Lokum Deweloper S.A. raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 r.

Czytaj więcej