Raport 2016 Lokum Deweloper S.A. raport okresowy roczny za 2015 r.

Data sporządzenia 2016-03-16
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Lokum Deweloper S.A. raport okresowy roczny za 2015 r.
Podstawa prawna -

 

Treść raportu:

2016/Lokum Deweloper S.A. raport okresowy roczny za 2015 r.

Lokum Deweloper S.A. raport okresowy roczny za 2015 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Pobierz   

Sprawozdanie Zarządu z działalności Lokum Deweloper S.A. za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Pobierz   

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper S.A. Pobierz   

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. w przedmiocie uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pobierz   

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Pobierz  

 

Poprzedni raport: 01 Kwiecień 2015

2015 – Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

Czytaj więcej