Raport 2016 Lokum Deweloper S.A. raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 r.

Data sporządzenia 2016-03-16
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Lokum Deweloper S.A. raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 r.
Podstawa prawna -

 

Treść raportu:

2016/Lokum Deweloper S.A. raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 r.

Lokum Deweloper S.A. raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Pobierz    

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 r. Pobierz   

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pobierz   

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper. S.A. w przedmiocie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pobierz    

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. Pobierz   

List Prezesa Zarządu Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy Pobierz    

 

Poprzedni raport: 16 Marzec 2016

2016 – Lokum Deweloper S.A. raport okresowy roczny za 2015 r.

Czytaj więcej