Raport 13/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. oraz projekty uchwał

Data sporządzenia 2016-03-16
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. oraz projekty uchwał
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

13/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. oraz projekty uchwał

Data sporządzenia: 2016-03-16
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 kwietnia 2016 roku, na godzinę 11.00 we Wrocławiu, w budynku Qubus Hotel Wrocław przy ul. Św. Marii Magdaleny 2 (pierwsze piętro – sala konferencyjna).

Załącznik do niniejszego raportu stanowi pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Ogłoszenie) oraz treść projektów uchwał.

Ogłoszenie wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można pobrać ze internetowej Emitenta:

http://inwestor.lokum-deweloper.pl/spolka/wza/

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

 

Poprzedni raport: 16 Marzec 2016

12/2016 – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej