Raport 10/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 24 kwietnia 2018 r. oraz projekty uchwał

Data sporządzenia 2018-03-28
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 24 kwietnia 2018 r. oraz projekty uchwał
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 kwietnia 2018 roku, na godzinę 11:00 we Wrocławiu, w budynku Qubus Hotel Wrocław przy ul. Św. Marii Magdaleny 2 (pierwsze piętro - sala konferencyjna).

Załącznik do niniejszego raportu stanowi pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Ogłoszenie) oraz treść projektów uchwał, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Ogłoszenie wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można pobrać ze strony internetowej Emitenta pod niżej wskazanym linkiem: http://inwestor.lokum-deweloper.pl/pl/o-spolce/

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz

Załącznik Nr 1 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pobierz

Załącznik Nr 2 - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lokum Deweloper S.A. Pobierz

Data publikacji: 28.03.2018 r., godz. 07:40

 

Poprzedni raport: 28 Marzec 2018

9/2018 – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy oraz zmiana polityki dywidendy

Czytaj więcej