Raport 14/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 12 czerwca 2017 r. oraz projekty uchwał

Data sporządzenia 2017-05-16
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 12 czerwca 2017 r. oraz projekty uchwał
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 czerwca 2017 roku, na godzinę 11:00 we Wrocławiu, w budynku Qubus Hotel Wrocław przy ul. Św. Marii Magdaleny 2 (pierwsze piętro - sala konferencyjna). 

Załącznik do niniejszego raportu stanowi pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Ogłoszenie) oraz treść projektów uchwał, które zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Emitenta. 

Ogłoszenie wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można pobrać ze strony internetowej Emitenta pod niżej wskazanym linkiem: http://inwestor.lokum-deweloper.pl/pl/o-spolce/

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

 

Ogłoszenie Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanym na 12.06.2017 r.

Załącznik nr 1_Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Załącznik nr 2_Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Data publikacji: 16.05.2017 r., godz. 16:28

 

Poprzedni raport: 15 Maj 2017

13/2017 – Rekomendacja Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Czytaj więcej