Raport 32/2016 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

Data sporządzenia 2016-08-01
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarząd Lokum Deweloper S.A. informuje, iż zmianie ulegnie termin publikacji raportu okresowego za I półrocze 2016 r. Nową datę publikacji wyznaczono na dzień 11.08.2016 r. (pierwotnie raport za I półrocze 2016 r. miał być opublikowany w dniu 29 sierpnia 2016 r.).

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych[..]

Data publikacji: 01.08.2016 r., godz. 15:59

 

Poprzedni raport: 03 Październik 2016

37/2016 – Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za III kwartał 2016 r.

Czytaj więcej