Raport 40/2017 Zmiana programu emisji obligacji

Data sporządzenia 2017-11-29
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zmiana programu emisji obligacji
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 29 listopada 2017 r., po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta, wyrażonej w uchwale z dnia 29 listopada 2017 r., podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji (Program), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2017 z dnia 16 marca 2017 r.

Program zostaje zmieniony w ten sposób, iż Zarząd określił wyższy próg Programu, który został podwyższony z kwoty 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych do kwoty 175.000.000,00 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów) złotych. W pozostałej części ww. uchwała dotycząca Programu nie ulega zmianie.

Data publikacji: 29.11.2017 r., godz.: 15:07

 

Poprzedni raport: 15 Listopad 2017

39/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej