Raport 2/2014 Złożenie wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst obligacji serii A

Data sporządzenia 2014-12-11
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Złożenie wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst obligacji serii A
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

Treść raportu:

2/2014 – Złożenie wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst obligacji serii A

Lokum Deweloper S.A. z siedzibą w e Wrocław iu („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 grudnia 2014 r., został złożony wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (prowadzonego przez GPW S.A. oraz BondSpot S.A.) na Catalyst 30.000 sztuk obligacji na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł każda i terminie wykupu 17 października 2017 r. (oznaczonych kodem: PLLKMDW00015).

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”
Osoby reprezentujące podmiot:

  • Bartosz Kuźniar – Prezes Zarządu
  • Dokumenty do pobrania:
  • Raport            

 

Poprzedni raport: 11 Grudzień 2014

1/2014 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Czytaj więcej