Raport 4/2019 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2019-01-18
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2019 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Załączniki:

Zawiadomienie z art 69, Dariusz Olczyk - Lokum Deweloper 2019-01-18 Pobierz

Data publikacji: 18.01.2019 r., godz. 08:27

 

Poprzedni raport: 17 Styczeń 2019

3/2019 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej