Raport 9/2016 Zawarcie umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przez spółkę zależną Emitenta

Data sporządzenia 2016-02-26
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawarcie umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

9/2016 – Zawarcie umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przez spółkę zależną Emitenta

Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Zawarcie umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż Olczyk Sp. z o.o. Lokum 9 S.K.A. – spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący) zawarła z osobami fizycznymi (Sprzedający) w dniu 26 lutego 2016 r. umowę nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Kobierzyńskiej w Krakowie, o łącznej powierzchni około 3,14 ha (Nieruchomość).

Cena nabycia Nieruchomości w kwocie 33,2 mln zł powiększona o podatek VAT tj. łącznie 40,8 mln zł została zapłacona w dniu 26 lutego 2016 r. Nabycie Nieruchomości zostało sfinansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji serii B oraz ze środków pochodzących z przepływów finansowych wygenerowanych z przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych przez spółki z grupy kapitałowej Emitenta.

Kryterium uznania umowy i aktywów za znaczące jest 10% kapitałów własnych Emitenta.

Na Nieruchomości w Krakowie Emitent planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i usługami.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Sprzedającym i osobami nim zarządzającymi.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

 

Poprzedni raport: 24 luty 2016

8/2016 – Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej