Raport 16/2017 Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Góralskiej, obręb Stare Miasto we Wrocławiu

Data sporządzenia 2017-06-08
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Góralskiej, obręb Stare Miasto we Wrocławiu
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż Olczyk Sp. z o.o. Lokum Sp. k. - spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupująca), w dniu 8.06.2017 r. zawarła przedwstępną umowę (Umowa Przedwstępna) nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Góralskiej, obręb Stare Miasto, o łącznej powierzchni 4,29 ha (Nieruchomość). 

Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości (Umowa Przyrzeczona) nastąpi w terminie do dnia 9.12.2018 r. Cena sprzedaży została ustalona między stronami na kwotę 32,1 mln zł netto i zostanie powiększona o należny podatek VAT.

Nieruchomość przylega do innych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Góralskiej we Wrocławiu, o łącznej powierzchni 0,83 ha, których prawo wieczystego użytkowania Kupująca nabyła w dniu 30.05.2017 r. za cenę w wysokości 6 mln zł netto, która została powiększona o należny podatek VAT.

Data publikacji: 08.06.2017 r., godz. 12:49

 

Poprzedni raport: 16 Maj 2017

14/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 12 czerwca 2017 r. oraz projekty uchwał

Czytaj więcej