Raport 34/2016 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii C

Data sporządzenia 2016-09-01
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii C
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 września 2016 powziął informację, iż w ślad za uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 889/2016 r. oraz uchwałą Zarządu BondSpot S.A. („BondSpot”) nr 182/O/16 w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 40.000 obligacji na okaziciela serii C Emitenta o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł („Obligacje”), w dniu 1 września 2016:

1) Zarząd GPW podjął Uchwałę nr 905/2016

2) Zarząd BondSpot podjął Uchwałę nr 190/16

w przedmiocie wyznaczenia na dzień 6 września 2016 r. pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst Obligacji, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLKMDW00064.

Zarząd GPW postanowił w ww. uchwale, iż Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „LKD0719”. Zarząd BondSpot postanowił w ww. uchwale określić dla Obligacji symbol „LKD0719”.

Data publikacji: 01.09.2016 r., godz. 18:47

 

 

Poprzedni raport: 03 Październik 2016

37/2016 – Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za III kwartał 2016 r.

Czytaj więcej