Raport 21/2017 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii D- uchwała BondSpot

Data sporządzenia 2017-06-19
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii D- uchwała BondSpot
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 r. powziął informację, iż w ślad za uchwałą Zarządu BondSpot S.A. ("BondSpot") nr 124/17 w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 75.000 obligacji na okaziciela serii D Emitenta o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł ("Obligacje"), w dniu 19 czerwca 2017 r. Zarząd BondSpot podjął Uchwałę nr 130/17 w przedmiocie wyznaczenia na dzień 21 czerwca 2017 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst Obligacji, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLKMDW00072.

Zarząd BondSpot postanowił w ww. uchwale określić dla Obligacji:

a) dzień ostatniego notowania- 15 kwietnia 2020 r.,

b) jednostkę obrotu- 1 szt.,

c) jednostkę obligatoryjną - 100 szt.,

d) symbol- LKD0420.

Data publikacji: 19.06.2017 r., godz. 13:56

 

Poprzedni raport: 16 Czerwiec 2017

20/2017 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii D- uchwała GPW

Czytaj więcej