Raport 20/2017 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii D- uchwała GPW

Data sporządzenia 2017-06-16
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii D- uchwała GPW
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 czerwca 2017 powziął informację, iż w ślad za uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") nr 561/2017 w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 75.000 obligacji na okaziciela serii D Emitenta o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł ("Obligacje"), w dniu 16 czerwca 2017 Zarząd GPW podjął Uchwałę nr 592/2017 w przedmiocie wyznaczenia na dzień 21 czerwca 2017 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst Obligacji, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLKMDW00072.

Zarząd GPW postanowił w ww. uchwale, iż Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "LKD0420".

Data publikacji: 16.06.2017 r., godz. 21:22

 

 

Poprzedni raport: 12 Czerwiec 2017

19/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej