Raport 10/2016 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2016-03-02
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

10/2016 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia: 2016-03-02
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 2 marca 2016 r. powziął informację, iż w dniu 1 marca 2016 r.:

• Zarząd BondSpot S.A. („BondSpot”) podjął Uchwałę Nr 46/16,

• Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął Uchwałę Nr 200/2016

w sprawie wyznaczenia na dzień 4 marca 2016 r. pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 30.000 obligacji na okaziciela serii B Emitenta o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł („Obligacje”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLKMDW00056.

Zarząd GPW postanowił w ww. uchwale, iż Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „LKD1218”.

Zarząd BondSpot postanowił w ww. uchwale określić dla Obligacji:

• dzień ostatniego notowania – 5 grudnia 2018 r.,

• jednostkę obrotu – 1 szt.,

• jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,

• symbol – LKD1218.

 

Poprzedni raport: 26 luty 2016

9/2016 – Zawarcie umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej