Raport 4/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii A Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2014-12-17
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii A Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

4/2014 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii A Lokum Deweloper S.A.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2014 r. powziął informacje o podjęciu w dniu 16 grudnia 2014 r. przez:

• Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. („GPW”) uchwały nr 1414/2014,
• Zarząd BondSpot S.A. („BondSpot”) uchwały nr 258/14

w sprawie wyznaczenia na dzień 18 grudnia 2014 r. pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 30.000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii A Emitenta o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) – „Obligacje”, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLKMDW00015.

Zarząd GPW postanowił w ww. uchwale, iż Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „LKD1017”.

Zarząd BondSpot postanowił w ww. uchwale określić dla Obligacji:

• dzień ostatniego notowania – 5 października 2017 r.,
• jednostkę obrotu – 1 szt.,
• jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
• symbol – LKD1017.

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”
§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Bartosz Kuźniar – Prezes Zarządu

Dokumenty do pobrania:

 

Poprzedni raport: 16 Grudzień 2014

3/2014 – Wprowadzenie do ASO na Catalyst obligacji na okaziciela serii A Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej