Raport 21/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Data sporządzenia 2016-04-12
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 r.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

Treść raportu:

21/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Data sporządzenia: 2016-04-12
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta (ZWZ), które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2016 r.

1. Akcjonariusz Halit sàrl z siedzibą w Luksemburgu:

– liczba posiadanych akcji na ZWZ: 15.000.000,00 sztuk;

– liczba głosów posiadanych z akcji na ZWZ: 15.000.000,00;

– udział procentowy w liczbie głosów na ZWZ: 94,99 %;

– udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 83,33 %.

 

Poprzedni raport: 12 Kwiecień 2016

20/2016 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową wspólną kadencję

Czytaj więcej