Raport 19/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 czerwca 2017 r.

Data sporządzenia 2017-06-12
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 czerwca 2017 r.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta (ZWZ), które odbyło się w dniu 12 czerwca 2017 r. był:

Akcjonariusz Halit sàrl z siedzibą w Luksemburgu:

- liczba posiadanych akcji na ZWZ: 15.100.000,00 sztuk;

- liczba głosów posiadanych z akcji na ZWZ: 15.100.000,00;

- udział procentowy w liczbie głosów na ZWZ: 99,17 %;

- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 83,89 %.

Data publikacji: 12.06.2017 r., godz. 15:22

 

Poprzedni raport: 12 Czerwiec 2017

18/2017 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej