Raport 2/2016 Wybór Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta

Data sporządzenia 2016-04-29
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wybór Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna -

 

Treść raportu:

2/2016 – Wybór Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta

Raport Bieżący nr 2/2016
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie wyboru pana Jana Olczyka na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pana Arkadiusza Króla na Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta.
Aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta to:
1. Dariusz Olczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jan Olczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Arkadiusz Król – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Tomasz Dotkuś – Członek Rady Nadzorczej
5. Bartosz Krzesiak – Członek Rady Nadzorczej
Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż kryterium niezależności spełniają dwaj Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana Tomasza Dotkusia oraz Pana Bartosza Krzesiaka.
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Emitenta są zamieszczone na stronie internetowej Emitenta (w zakładce: relacje inwestorskie).

 

Poprzedni raport: 19 Kwiecień 2016

22/2016 – Wygranie przetargu przez spółkę zależną Emitenta na zakup nieruchomości

Czytaj więcej