Raport 3/2021 Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta

Data sporządzenia 2021-09-06
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna -

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 września 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie wyboru Pana Dariusza Olczyka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jana Olczyka na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Arkadiusza Króla na Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta to:

1. Dariusz Olczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2. Jan Olczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

3. Arkadiusz Król – Sekretarz Rady Nadzorczej;

4. Emilia Sawicka – Członek Rady Nadzorczej;

5. Bartosz Krzesiak – Członek Rady Nadzorczej.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, że kryterium niezależności spełniają dwaj Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pani Emilii Sawickiej oraz Pana Bartosza Krzesiaka.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Emitenta są zamieszczone na stronie internetowej Emitenta (https://inwestor.lokum-deweloper.pl/pl/rada-nadzorcza/).
 

 Data publikacji: 6.09.2021 r.

 

 

Poprzedni raport: 06 Wrzesień 2021

24/2021 – Ustanowienie programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł

Czytaj więcej