Raport 7/2015 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 i C Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2015-12-14
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 i C Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

7/2015 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 i C Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia: 2015-12-14
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 i C Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 grudnia 2015 r. Emitent otrzymał uchwałę nr 1275/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”), na podstawie której Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 15 grudnia 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł każda:
– 500.000 akcji serii A,
– 1.000.000 akcji serii B1,
– 1.500.000 akcji serii B2,
– 2.000.000 akcji serii B3,
– 2.500.000 akcji serii B4,
– 3.000.000 akcji serii B5,
– 4.500.000 akcji serii B6,
– 3.000.000 akcji serii C.

Wprowadzenie akcji do obrotu ma nastąpić pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 grudnia 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem: PLLKMDW00049.
Na podstawie powyżej wskazanej uchwały Zarząd GPW postanowił notować akcje spółki Lokum Deweloper S.A., o których mowa powyżej, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “LOKUM” i oznaczeniem “LKD”.

 

Poprzedni raport: 14 Grudzień 2015

6/2015 – Komunikat KDPW – rejestracja akcji Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej