Raport 3/2014 Wprowadzenie do ASO na Catalyst obligacji na okaziciela serii A Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2014-12-16
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wprowadzenie do ASO na Catalyst obligacji na okaziciela serii A Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

Treść raportu:

3/2014 – Wprowadzenie do ASO na Catalyst obligacji na okaziciela serii A Lokum Deweloper S.A.

Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 15.12.2014 r. otrzymała informację, że dnia 15.12.2014 r.:
• Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”) podjął Uchwałę Nr 1409/2014,
• Zarząd BondsSpot S.A. („BondSpot”) podjął Uchwałę Nr 257/14

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A Emitenta.
Zarząd Giełdy oraz Zarząd BondSpot postanowiły wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 30.000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii A Emitenta o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych).

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Bartosz Kuźniar – Prezes Zarządu

Dokumenty do pobrania:

  • Raport                 

 

Poprzedni raport: 11 Grudzień 2014

2/2014 – Złożenie wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst obligacji serii A

Czytaj więcej