Raport 4/2015 Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie etapu IIA przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Da Vinci” we Wrocławiu

Data sporządzenia 2015-03-18
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie etapu IIA przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Da Vinci” we Wrocławiu
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

4/2015 – Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie etapu IIA przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Da Vinci” we Wrocławiu

Zarząd Lokum Deweloper S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2015 r., spółka zależna Emitenta – Olczyk Sp. z o.o. Lokum 4 Sp. K. otrzymała zaświadczenie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu o ostateczności decyzji w/w organu z dnia 23 lutego 2015 r. udzielającej pozwolenia na użytkowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i garażu położonych przy Bulwarze Dedala 11, 13, 15, 17,19, 21, 23 we Wrocławiu wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą drogowo-techniczną, tj. etapu IIA przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Da Vinci” we Wrocławiu.

W ramach opisanego powyżej zadania inwestycyjnego spółka zależna wybudowała 114 lokali mieszkalnych.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”
§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Bartosz Kuźniar – Prezes Zarządu

 

Poprzedni raport: 30 Styczeń 2015

3/2015 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Czytaj więcej