Raport 2/2015 Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę kolejnej inwestycji we Wrocławiu

Data sporządzenia 2015-01-09
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę kolejnej inwestycji we Wrocławiu
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

2/2015 – Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę kolejnej inwestycji we Wrocławiu

Zarząd Lokum Deweloper S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2015 r., spółka zależna Emitenta – Olczyk Sp. z o.o. Lokum 3 Sp. K. uzyskała zaświadczenie od Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego we Wrocławiu o ostateczności decyzji Prezydenta Wrocławia z dnia 1 grudnia 2014 r. udzielającej pozwolenia na: budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingami itp. we Wrocławiu przy ul. Klimasa 45. Decyzja stała się ostateczną w dniu 29 grudnia 2014 r.
Inwestycja dotyczy budowy trzech budynków wielorodzinnych w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Lokum Di Trevi V etap z 152 lokalami mieszkalnymi z usługami w parterze, z 5 kondygnacjami nadziemnymi oraz jedną kondygnacją podziemną z garażami, komórkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi. Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano 156 miejsc postojowych, z czego 96 zlokalizowano w garażu podziemnym, a pozostałe 60 miejsc znajduje się na terenie.
Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”
§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Bartosz Kuźniar – Prezes Zarządu

 

Poprzedni raport: 09 Styczeń 2015

1/2015 – Informacja o sprzedaży lokali w 2014 r.

Czytaj więcej