Raport 13/2015 Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie etapu IIB przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Da Vinci” we Wrocławiu

Data sporządzenia 2015-07-14
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie etapu IIB przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Da Vinci” we Wrocławiu
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

13/2015 – Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie etapu IIB przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Da Vinci” we Wrocławiu

Zarząd Lokum Deweloper S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 14.07.2015 r., do spółki zależnej Emitenta – Olczyk Sp. z o.o. Lokum 4 Sp. K. wpłynęło zaświadczenie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu o ostateczności decyzji w/w organu z dnia 18.06.2015 r. udzielającej pozwolenia na użytkowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy Bulwarze Dedala 1, 3, 5, 7 oraz Bulwarze Dedala 9 we Wrocławiu wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą drogowo-techniczną, tj. etapu IIB przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Da Vinci” we Wrocławiu.

W ramach opisanego powyżej zadania inwestycyjnego spółka zależna wybudowała 72 lokale mieszkalne.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:
Bartosz Kuźniar – Prezes Zarządu

 

Poprzedni raport: 14 Lipiec 2015

12/2015 – Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali za pierwsze półrocze 2015 roku

Czytaj więcej