Raport 1/2015 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Data sporządzenia 2015-12-09
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Podstawa prawna -

 

Treść raportu:

1/2015 – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Data sporządzenia: 2015-12-09

Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Spółka) działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie “EMITENT” – dla spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spółka rozpoczęła przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI z dniem dzisiejszym.

 

Poprzedni raport: 03 Grudzień 2015

26/2015 – Emisja Obligacji serii B

Czytaj więcej